DSC_7461
Koklear İmpilant Eğitimi

Koklear implant, işitme cihazları gibi kulağa ses göndermez. Sesi alır, işler, elektriğe çevirir ve doğrudan işitme sinirine verir. Bu nedenle koklear implanttan “çıkan sesi” duyamayız.

Gökyüzü-Eğitim-Rehabilitasyon-dil-ve-konuşma-terapisi
Dil Ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma bozukluğu bir çok çocuğun gelişim döneminde gözlenen bir olgudur. Bebeklikte başlayan konuşma gelişimi bazı çocuklarda akranlarına göre yeteri kadar gelişme göstermeme, dil ve konuşma alanında sapmaları ifade etmek için kullanılır.

Gökyüzü-Eğitim-Rehabilitasyon-artikülasyon-bozukluğu-eğitimi-2
Artikülasyon Bozukluğu Eğitimi

Artikülasyon konuşma seslerinin üretiminin motor hareketlerini içerir. Artikülasyon bozukluğu ise; kişinin yaşına ve konuşma gelişim dönemine uygun olarak konuşmasından beklenen düzgünlüğünün ve ses uyumunun olmamasıdır.

Gökyüzü-Eğitim-Rehabilitasyon-davranış-bozuklukları
Dikkat Gelişimi-Uyum Ve Davranış Terapisi

Davranış bozuklukları; çocuğun çeşitli ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı, iç çatışmalarını davranışlarına aktarması sonucu ortaya çıkar. Hırçınlık, sinirlilik, saldırganlık, inatçılık, yalan söyleme, bir şeyler çalma, küfür gibi davranışlar davranış bozukluklarına girer.

Gökyüzü-Eğitim-Rehabilitasyon-okul-öncesi-eğitim
Okul Öncesi Eğitimi

Okul Öncesi Eğitim Programımızla, öğrencilerimizin zengin öğrenme deneyimlerimizle sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaştırılmasını, öz bakım becerilerinin kazandırılmasını ve ilköğretime hazır bulunmalarını amaçlamaktayız.

Gökyüzü-Eğitim-Rehabilitasyon-okuma-yazma-eğitimi
Okuma Yazma Eğitimi

Genel olarak öğretmenler anne babalar ve toplum okuma yazmaya büyük önem verir. Okuma yazma bilmemek günümüzde büyük bir kusur olarak değerlendirilir. Bu beceri normal gelişim gösteren çocuklarda olduğu gibi, farklı gelişen çocuklar içinde büyük önem taşımaktadır. Bunun nedeni , özel gereksinimli çocukların okuma yazma bilmesinin, bağımsız yaşam açısından önemli bir basamak olmasıdır.