Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı, hedeflenen amaçlara ulaşmayı sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik, açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümlerileri yer almaktadır.

Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve uygulamaya imkan sağlayacak şekilde, kendi içerisinde Bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır.

Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlardan oluşmaktadır. Modüller uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında eğitim kurumunun uygulayacağı eğitime de bir standart getirdiği gibi ölçme değerlendirme sürecini de kolaylaştırmaktadır.

Gökyüzü Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ‘nde öğrencilerimizin ve ailelerimizin ihtiyaçları göz önüne alarak; özel eğitim öğretmeni ve psikolog ile birlikte hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı ile her öğrencinin ayrı ayrı hedefleri ve bu hedeflere ulaşmada yol gösteren eğitim plan ve programları belirlenir.

Kurumumuzda, bireysel ve gerekiyorsa grup dersleri ile öğrencimize hedefler kazandırılırken; psikoloğumuz ve özel eğitim öğretmenimiz aracılığıyla ailelerimizin yaşadıkları sıkıntılara çözüm getirmek amacıyla ücretsiz aile eğitimleri düzenli olarak sürdürülmektedir.

İsim Tarih Saat
Program Adı Ve Eğitim Modülleri
Eşleme Becerileri 10
Taklit Becerileri 24
Yönerge Takip Becerileri 32
Görsel Destek Kullanımı 32
Alıcı Dil Becerileri 32
İfade Edici Dil Becerileri 46
Oyun ve Müzik Becerileri 18
Özbakım Becerileri 18
Günlük Yaşam Becerileri 18
Motor Becerileri 20
Sosyal Beceriler 34
Okuma Yazma Becerileri 40
Matematik Becerileri 40