Dil Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Hayatın doğal akışı dil edinimi ve konuşma ile mümkündür. Bazen işitme kaybı, bazen de başka nedenlerle dil gelişimi veya konuşma gecikir veya bozulur. Dil ve konuşma geciktiğinde ve bozulduğunda altında yatan nedenlerin ortaya çıkarılması, konuşmanın değerlendirilmesi ve düzeltilmesine yönelik programların uygulandığı bölümdür.

Dil ve konuşma gelişimi zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimden bağımsız değildir. Bu alanlardan herhangi birinde yaşanan bir güçlük, dil ve konuşmayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dil ve konuşma güçlüklerini ortaya çıkaran nedenler arasında, zihinsel yetersizlik, işitme kaybı, gelişimsel gecikmeler, bazı cerrahi girişimler sonrası sorunlar, beyin hasarları, yarık damak/dudak gibi yapısal bozukluklar, serebral palsi gibi kasları etkileyen hastalıklar, sesin yanlış kullanımı vb. pek çok neden sayılabilir.

Dil ve konuşma bozuklukları bölümümüzde, konuşmanın akıcılık, artikülasyon (telaffuz) bozuklukları, gecikmiş konuşma, sonradan gelişen konuşamama (afazi) ve ses bozuklukları için özel terapi programları uygulanmaktadır.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Gökyüzü Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde uygulanmakta olup, dil ve konuşma güçlüğü olan bireylerin günlük iletişimde ihtiyaçlarını karşılayacak dil ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Gökyüzü Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ‘nde öğrencilerimizin ve ailelerimizin ihtiyaçları göz önüne alarak; özel eğitim öğretmeni ve psikolog ile birlikte hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı ile her öğrencinin ayrı ayrı hedefleri ve bu hedeflere ulaşmada yol gösteren eğitim plan ve programları belirlenir.

Kurumumuzda, bireysel ve gerekiyorsa grup dersleri ile öğrencimize hedefler kazandırılırken; psikoloğumuz ve özel eğitim öğretmenimiz aracılığıyla ailelerimizin yaşadıkları sıkıntılara çözüm getirmek amacıyla ücretsiz aile eğitimleri düzenli olarak sürdürülmektedir.

İsim Tarih Saat
Program Adı Ve Eğitim Modülleri
Sesletim ve Ses Bilgisi 10
Akıcı Konuşma 24
Ses Bozukluklarının Sağaltımı 32
Gelişimsel Dil 32
Edinilmiş Dil Bozukluklarının Sağaltımı 32